Časopisy

Kompletní ročníky časopisů (kromě letošního) vystavené ve Studovně technických a přírodních věd v sedmém patře:

 • Biologické listy (BIL)    
 • Časopis lékařů českých (ČLČ)
 • Časopis pro pěstování matematiky (ČPM)
 • Československá pediatrie (ČPE)
 • Československá psychiatrie (ČSP)
 • Časopis Slezského muzea (ČSM)
 • Chemické listy (CHL)
 • Lidé a země (LZ)
 • Nový Orient (NOR)
 • Praktický lékař (PL)
 • Preslia (PRE)
 • Scripta medica (SCM)
 • Vesmír (VES)
 • Veterinární medicína (VEM)
 • Živa (ŽIV)

Noviny a časopisy nepůjčujeme domů. Aktuální ročníky jsou dostupné pouze ve Studovně periodik a norem ve druhém patře. Další informace hledejte v online katalogu MZK.

Poslední aktualizace: 07.08.2015, 13:23