Zpracování fondů rukopisů a starých tisků

Katalogizační lístky kmenového fondu rukopisů, prvotisků, starých tisků, komenian, zednářské literatury a grafických sbírek jsou zařazeny do společného jmenného katalogu celého fondu universitní knihovny Z1 do r. 1950, který je v přízemí na výdejně. Na internetové stránce knihovny je k dispozici jeho digitalizovaná forma, rovněž tak digitalizovaná forma interních kartoték uzavřených historických celků.

V rámci retrokonverze fondu a výzkumného záměru Historické fondy Moravské zemské knihovny v letech 2004-2010 byl zpracován celý historický fond do elektronického katalogu knihovny (ALEPH - Historické fondy).

S jednotlivými tituly historického fondu se můžete také seznámit prostřednictvím výběrových specializovaných soupisů a bibliografií, kde jsou zpracovány rukopisy, prvotisky, staré tisky z našeho i klášterních fondů, které knihovna v 90. letech 20. století v restitucích vrátila. Tyto práce lze vypůjčit z fondu knihovny, nebo prezenčně studovat ve studovně rukopisů a starých tisků.

Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisů knihovny augustiniánů na Starém Brně
Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny
Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě
Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisů z knihovny minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši
Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisů knihovny františkánů v Dačicích
Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisů býv. zámecké knihovny hrabat Chorinských ve Veselí n. Mor., uložených v Universitní knihovně v Brně
Dokoupil, Vladislav: Soupis prvotisků z fondů Universitní knihovny v Brně
Dokoupil, V.-Vobr, J.: Soupisy tisků 16. století z fondů Státní vědecké knihovny v Brně. Sv. 1-10
Vobr, Jaroslav: Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501-1520) z fondů SVK v Brně. Díl 1-5
Vobr, Jaroslav: Knížky lidového čtení z fondů Univerzitní knihovny v Brně
Vobr, Jaroslav: Dílo Jana Amose Komenského ve fondech SVK v Brně a moravských klášterních knihoven
Vobr, Jaroslav: České tisky Moravské zemské knihovny a jihomoravských klášterních knihoven z let 1501-1800
Dokoupil, Vladislav: Katalóg slovacikálnych kníh do roku 1800 Univerzitnej knižnice v Brne
Dokoupil, Vladislav: Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800
Kuchař, Karel: Mapová sbírka B.P.Molla v Universitní knihovně v Brně
Schram, Wilhelm: Die Ansichtensammlung der mährischen Landes-Bibliothek
Schram, Wilhelm: Die Porträt-Lithographien der mähr. Landes-Bibliothek
Grolig, Moriz: Die "Freimaurer-Bibliothek" in der mährischen Landesbibliothek in Brünn

Poslední aktualizace: 05.01.2015, 15:14