Lokační označení sbírek

  • Rukopisy: RKP, RKP2, Mk, CH-RKP, MKK-RKP, BKB-RKP, MP-RKP, ZK-RKP, Moll-RKP; deponáty A, K, Mn, MT
  • Prvotisky: PT1, PT2, PT3, PT4, MkP, CHP, ZKP; deponáty AP, DP, KP, MnP, MTP
  • Staré tisky: ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, STS, STPK, STTK
  • Historické celky: BKB, MKK, L, G, CH, JCH, MP, SR, UB, ZK, BS
  • Sbírka komenián: Ks
  • Sbírka zednářské literatury: Fr
  • Mollova mapová sbírka: Moll
  • Grafické sbírky: Skř.1-91.416; Skř.2; Skř.1
  • Staré mapy: STMpa
  • Příručka starých tisků: označení exempláře sbírky "PST" v elektronickém katalogu knihovny

Poslední aktualizace: 05.05.2011, 13:31