Grafické sbírky (Skř.1, Skř.2)

Schramova sbírka vedut a pohledů na moravská města a kraje a sbírka portrétů

V grafických sbírkách MZK vynikají dva ojedinělé dnes uzavřené soubory, které vznikly koncem 19. a počátkem 20. století. Jedná se o tzv. Schramovy sbírky vedut a pohledů na moravská města a kraje. Sbírka byla založena kustodem Františkova muzea Mauricem Trappem jako součást grafického fondu knihovny Františkova muzea. Přibližně 1200 listů litografií a fotografií se stalo soudobým obrazovým průvodcem po moravských městech a pamětihodnostech. Významnou část souboru tvoří veduty Brna, mezi kterými můžeme najít originály litografií Franze Richtera. Od r. 1884 v rozšiřování sbírky pokračoval díky štědrým darům i nákupům mědirytin, grafik a fotografií moravských umělců ředitel knihovny Wilhelm Schram. Ještě v 20. letech 20. století byla sbírka doplněna ze starších zásob Bedřichem Václavkem.

Ve druhé Schramově sbírce - litografických portrétů - najdeme ca 300 osobností kulturního, politického a společenského života z období let 1823-1898. Jsou zde zastoupeny portréty panovníků, církevních hodnostářů, moravských politiků, umělců, ale též osob zcela neznámých. Obě sbírky patří mezi badatelsky nejvyužívanější fondy Moravské zemské knihovny.

Poslední aktualizace: 20.10.2011, 10:11