Masarykiana

Samostatná knihovní sbírka masarykian vznikla v MZK v roce 1935. O jejím vyčlenění rozhodl tehdejší ředitel knihovny Josef Kratochvíl. 327 svazků z let 1881-1945 obsahuje od publikované habilitační práce téměř kompletní dílo včetně ohlasů na ně. Sbírka přečkala všechna nařízení totalitních režimů, kdy jako celek nebyla určena k půjčování.

Všechny Masarykovy spisy mají filozofickou povahu, nejedná se však o akademická pojednání a vyznačují se výraznými přesahy do historie, literatury, politologie a sociologie.

Fond má před signaturou lokaci Mas. Půjčuje se jen do studovny.

Poslední aktualizace: 20.10.2011, 11:19