Knihovna Jakuba Demla

(*20. srpna 1878 Tasov + 10. února 1961 Třebíč)

Knihovna Jakuba Demla se dostala v roce 1976 ze Západomoravského muzea v Třebíči do MZK. Obsahuje celkem 1495 svazků knih, mezi nimi je jen malá část vlastní tvorby, více knih s dedikacemi od spřátelených autorů a řada užitečných příruček. 

V knihách uložených v MZK lze nalézt dedikace Jakubu Demlovi – například od Otokara Březiny, Richarda Weinera, Růženy Svobodové či Karla Čapka. V dalších jsou vepsána i jména lidí, kterým Jakub Deml posílal své knihy nebo za které se modlil. 

V Demlově knihovně se mísí mnoho lidských oborů od teologie, historie či politologie přes botaniku, mineralogii, fyziku, výtvarné umění až po spisy o okrasných dřevinách Průhonicích nebo rybaření a chytání vyder. Knihovna obsahuje příručky encyklopedické i praktického typu domácího rádce, dále řadu jazykových učebnic a slovníků (včetně dánsko-norsko-německého). Převažují knihy české, ale mnohé jsou v latině, němčině, francouzštině, ruštině angličtině, sporadicky i v dalších jazycích. Najdeme zde romány, poezii, mystiku i filozofii od nejstarších dob po Demlovu současnost: krátce řečeno od Sofoklových tragedií přes spisy Terezie od Ježíše, Komenského, Nietscheho, Rimbauda a Rilka po Apollinaira a Morgensterna. Čtenář Jakub Deml si však nekladl ani žádná omezení zeměpisná: vedle evropské klasiky pozorně četl Tisíc a jednu noc či Holanův výbor ze staročínské poezie Melancholie nebo řadu cestopisů, například Darwinovu Cestu přírodozpytcovu kolem světa.

Fond má před signaturou lokaci DEML. Půjčuje se jen do studovny. Vyhledává se do druhého dne.

Poslední aktualizace: 13.01.2016, 12:19