Knihovna Otokara Březiny

(Václav Ignác Jebavý *13. září 1868 Počátky + 25. března 1929 Jaroměřice nad Rokytnou)

Jednou z mála ucelených sbírek uložených ve fondech MZK je osobní knihovna básníka Otokara Březiny. V závěti uložil svým dědicům rozdělit po obsahové stránce knihovnu na dvě části, když odbornou literaturu a knihy s věnování odkázal Masarykově univerzitě a beletrii žákům státního reálného gymnázia v Moravských Budějovicích. Odborná část knihovny byla MZK (tehdejší Univerzitní knihovně) předána 3. 7. 1929. Již v této době se však začaly objevovat názory, že knihovna má být uchována jako celek a takto celá předána do knihovní správy. Vykonavatelé poslední vůle trvali na dodržení posledního básníkova přání. Březinova knihovna byla proto rozdělena a část putovala do Brna a část do Moravských Budějovic. Tato situace trvala dalších více než 40 let. Vzhledem k tomu, že se beletrijní část nestala běžnou literaturou pro žáky, předala ji škola v původním rozsahu v roce 1972 do brněnské knihovny, a tak je Březinova knihovna zachována v úplnosti. Rozsah knihovny je 4399 svazků knih a časopisů.

Fond má před signaturou lokaci OB1, OB2, OB3. Půjčuje se jen do studovny. Vyhledává se do druhého dne.

Poslední aktualizace: 20.10.2011, 11:17