Sbírka prvotisků

Základem sbírky prvotisků Moravské zemské knihovny byly původní prvotisky Františkova muzea (PT1, PT2, PT3, PT4). Největším přínosem pak prvotisky z bývalé zámecké knihovny Dietrichsteinů v Mikulově (MkP), zakoupené státem na zahraničních aukcích v letech 1933-1934. Po II. světové válce sbírku rozšířily prvotisky ze zámecké knihovny hrabat Chorinských z Veselí nad Moravou (CHP) a knihovny kláštera kapucínů ve Znojmě (ZKP). Jako deponáty jsou v knihovně uloženy prvotisky některých moravských klášterních knihoven (Sbírka rukopisů).

Poslední aktualizace: 20.10.2011, 11:06