Sbírka komenian

Myšlenka na její vybudování vznikla na přelomu 19. a 20. století, kdy tehdejší ředitel Moravské zemské knihovny dr. Wilhelm Schram podal návrh na její založení. Kuratorium ústavu žádost 11. 6. 1900 schválilo. Sbírka Komenského byla vytvořena z původního jádra knihovny Františkova muzea (36 svazků) a rozmnožena roku 1901 delimitací fondů s Moravským zemským archivem o dalších 12 svazků. Rozvoj fondu byl materiálně zajištěn od r. 1902 zvláštní pro něj určenou zemskou dotací. Ta umožnila udržovat kontakt s významnými evropskými antikvariáty v Německu, Rakousku a Švýcarsku a nákupy u nich se staly vedle koupí tuzemských hlavním a stálým zdrojem rychlého rozvoje sbírky. V současnosti tvoří fond komenian 223 svazků označených lokací Ks. 

Sbírka je rozdělena do dvou částí - Komenského dílo vydané do roku 1800 (staré tisky, označené signaturou Ks, ca 200 svazků) a dílo vydané po roce 1800 (označené signaturou Kn v novodobém fondu knihovny).

Sbírka komenian online

Poslední aktualizace: 21.07.2017, 13:09