Knihovna Josefa Floriana

K mimořádným nákupům v letech 2002 a 2003 patřila knihovna Josefa Floriana, resp. její část, obsahující zejména francouzskou literaturu z přelomu 19. a 20. století, která dávala podněty k jeho vydavatelské činnosti. Z rozsáhlé Florianovy knihovny, která obsahovala na 5000 svazků, se dostala do MZK asi desetina. Sbírka dostala lokaci FLO a je doplněna o edice, které byly již dříve ve fondu knihovny a které Josef Florian vydával ve Staré Říši na Moravě.

Fond má před signaturou lokaci FLO. Půjčuje se jen do studovny. Vyhledává se do druhého dne.

Poslední aktualizace: 18.09.2014, 10:45