Učební texty pro výuku v kurzech profesní kvalifikace knihovník dle NSK (VISK 1)

Moravská zemská knihovna v Brně je z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 18. 8. 2015, na základě Zákona č. 179/2006 Sb. autorizovanou osobou pro celkem pět profesních kvalifikací knihovníka.

Jedná se o:

  • Knihovník akvizitér
  • Knihovník katalogizátor
  • Knihovník pracovník správy fondů
  • Knihovník v přímých službách
  • Referenční knihovník

MZK v Brně tak může zkoušet zájemce z řad široké veřejnosti. Současně MZK obdržela také akreditaci na MŠMT na všech pět kurzů.

Cílem projektu je vytvořit sadu učebních textů na dané téma k jednotlivým okruhům daného hodnotícího standardu každé z pěti profesních kvalifikací.
Tyto učební texty budou vyvěšeny na webu MZK, na stránce Zkoušky a knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací. Budou k dispozici všem autorizovaným osobám profesní kvalifikace knihovník výše jmenovaných typů. Přístup k nim bude zaheslovaný.

Smyslem je vytvořit daný text pouze jednou a nabídnout jej k využití pro výuku všem autorizovaným osobám v ČR.

Poslední aktualizace: 12.05.2017, 08:52