Zkoušky a knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací

K dispozici je v současné době celkem 5 profesních kvalifikací knihovníka:

  • Knihovník akvizitér,
  • Knihovník katalogizátor,
  • Knihovník pracovník správy fondů,
  • Knihovník v přímých službách,
  • Referenční knihovník

MZK je na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro výše uvedené kvalifikace.  Rozhodnutí o udělení autorizace (pdf).
Tato autorizace je platná do 18. 8. 2020. Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu.

Nový termín zkoušek:
12.5.2017 Referenční knihovník

Proběhnuté termíny zkoušek:
24.4. Knihovník katalogizátor - 1 volné místo
25.4. Referenční knihovník - 1.termín - OBSAZENO
26.4. Knihovník v přímých službách  - OBSAZENO
27.4. Knihovník pracovník správy fondů - OBSAZENO
28.4. Referenční knihovník - 2.termín - OBSAZENO
3.5. Knihovník v přímých službách - 2 volná místa

Přihlášky ke zkoušce najdete v přílohách níže.
Zkoušky se konají v počítačové učebně MZK a jsou veřejné.

Pomůcky ke zkoušce:
Aktuální manuál ke zkoušce:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 – tištěné a elektronické monografie – katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z:  http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
Uchazeči budou mít k dispozici tuto příručku v tištěné podobě, nesmějí u zkoušky používat online verzi tohoto manuálu ani vlastní příručky.
Další aktuální zdroje k problematice jmenného a věcného zpracování najdete v těchto výukových materiálech:
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09.pdf
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/09_zpracovani_vecneho_katalog.zaznamu_09.pdf

Platba za zkoušku: Knihovník pracovník správy fondů 2.000,- bez absolvování kurzu v MZK, ostatní profesní kvalifikace 3.000,- bez absolvování kurzu v MZK
1.000,- pro absolventy kurzu MZK u všch profesních kvalifikací

MZK obdržela akreditaci MŠMT pro kurzy všech pěti profesních kvalifikací, které mohou, ale nemusí předcházet přihlášení ke zkoušce.
Rozhodnutí o udělení akreditace (pdf). Akreditace je platná do 22. ledna 2019.

Informace ke kurzům:
Plánovaný termín kurzů:
od 20. září 2017 do 11. dubna 2018
Kurzy budou probíhat vždy každou středu, v době od 9.00 do 16.00 v počítačové učebně MZK.
Přihlášky do jednotlivých kurzů najdete v přílohách níže, zasílejte prosím nejpozději do 8. září 2017.
MZK kurz neotevře v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků kurzu. MZK potvrdí otevření kurzu nejpozději do 12. září 2017.

Platba za kurzy:
Knihovník akvizitér – 120 hodin, cena 4.000,-
Knihovník katalogizátor – 120 hodin, cena 4.000,-
Knihovník pracovník správy fondů – 80 hodin, cena 3.000,-
Knihovník v přímých službách – 120 hodin, cena 4.000,-
Referenční knihovník – 160 hodin, cena 5.000,-

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dilhofová, tel.: 541 646 126, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
prihlaska_ke_zkousce_katalogizator.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_knihovnik_v_primych_sluzbach.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_pracovnik_spravy_fondu.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_referencni_knihovnik.doc60 KB
prihlaska_knihovnik_akviziter.pdf133.64 KB
prihlaska_knihovnik_katalogizator.pdf131.71 KB
prihlaska_knihovnik_pracovnik_spravy_fondu.pdf131.88 KB
prihlaska_knihovnik_v_primych_sluzbach.pdf131.59 KB
prihlaska_referencni_knihovnik.pdf132.21 KB

Poslední aktualizace: 06.05.2017, 15:19