Zkoušky a knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací

K dispozici je v současné době celkem 5 profesních kvalifikací knihovníka:

  • Knihovník akvizitér,
  • Knihovník katalogizátor,
  • Knihovník pracovník správy fondů,
  • Knihovník v přímých službách,
  • Referenční knihovník

MZK je na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro výše uvedené kvalifikace.  Rozhodnutí o udělení autorizace (pdf).
Tato autorizace je platná do 18. 8. 2020. Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu.

Plánované termíny zkoušek:
24.4. Knihovník katalogizátor
25.4. Referenční knihovník - 1.termín - OBSAZENO
26.4. Knihovník v přímých službách  - OBSAZENO
27.4. Knihovník pracovník správy fondů - OBSAZENO
28.4. Referenční knihovník - 2.termín - OBSAZENO
Přihlášky ke zkoušce najdete v přílohách níže.

Platba za zkoušku
: Knihovník pracovník správy fondů 2.000,- bez absolvování kurzu v MZK, ostatní profesní kvalifikace 3.000,- bez absolvování kurzu v MZK
1.000,- pro absolventy kurzu MZK u všch profesních kvalifikací

MZK obdržela akreditaci MŠMT pro kurzy všech pěti profesních kvalifikací, které mohou, ale nemusí předcházet přihlášení ke zkoušce.
Rozhodnutí o udělení akreditace (pdf). Akreditace je platná do 22. ledna 2019.

Informace ke kurzům:
Plánovaný termín kurzů:
od 21. září 2016 do 12. dubna 2017
Kurzy budou probíhat vždy každou středu, v době od 9.00 do 16.00 v počítačové učebně MZK.
Přihlášky do jednotlivých kurzů najdete v přílohách níže, zasílejte prosím nejpozději do 2. září 2016.
MZK kurz neotevře v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků kurzu. MZK potvrdí otevření kurzu nejpozději do 5. září 2016.

Platba za kurzy:
Knihovník akvizitér – 120 hodin, cena 4.000,-
Knihovník katalogizátor – 120 hodin, cena 4.000,-
Knihovník pracovník správy fondů – 80 hodin, cena 3.000,-
Knihovník v přímých službách – 120 hodin, cena 4.000,-
Referenční knihovník – 160 hodin, cena 5.000,-

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dilhofová, tel.: 541 646 126, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
prihlaska_knihovnik_akviziter.pdf131.65 KB
prihlaska_knihovnik_katalogizator.pdf131.17 KB
prihlaska_knihovnik_pracovnik_spravy_fondu.pdf131.79 KB
prihlaska_knihovnik_v_primych_sluzbach.pdf131.5 KB
prihlaska_referencni_knihovnik.pdf131.64 KB
prihlaska_ke_zkousce_katalogizator.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_knihovnik_v_primych_sluzbach.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_pracovnik_spravy_fondu.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_referencni_knihovnik.doc60 KB

Poslední aktualizace: 21.03.2017, 10:07