Patenty ČR (do r. 1992 československé)

 

MZK odebírala v úplnosti v tištěné podobě od r. 1919 do r. 2015. Patentové spisy se půjčují pouze prezenčně, kopírování je možné.

Československé a české patentové dokumenty jsou zdarma dostupné v plném textu v Databázi patentů a užitných vzorů.

 

Bezplatné zahraniční patentové databáze:

Espacenet

PATENTSCOPE

DEPATISnet

 

Konzultace a rešerše (technické normy, ochrana průmyslového vlastnictví včetně patentů):

PhDr. Martina Machátová

Tel.: 541 646 170

E-mail: Martina.Machatova@mzk.cz

Studovna přírodních a technických věd v 6. patře.

 

Pracovníci Moravské zemské knihovny neposkytují informace právního charakteru ani z oblasti řízení před úřady průmyslového vlastnictví. V tomto případě se prosím obracejte na členy Komory patentových zástupců České republiky. V MZK nelze podávat přihlášky pro jednotlivé předměty ochrany průmyslového vlastnictví. Jedinou oficiální organizací, která registruje příslušné instituty ochrany průmyslového vlastnictví na území České republiky, je Úřad průmyslového vlastnictví v Praze.

Poslední aktualizace: 29.03.2018, 15:06