České technické normy ČSN

 • Volně přístupné ČSN (seznam sponzorovaných norem ČSN)
 • ČSN v češtině (dříve i ve slovenštině) doplňovala knihovna včetně změn a oprav v tištěné podobě  od r. 1956 do r. 2011 v úplnosti, od r. 2012 do srpna 2013 pouze výběrově.
 • Normy ČSN nejsou od poloviny r. 2013 doplňovány v papírové formě, tyto normy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě v bázi "ČSN online".
 • Bibliografické informace o normách ČSN najdete v online katalogu knihovny, většina záznamů neobsahuje informace o exemplářích.
 • K normám ČSN se dostanete prostřednictvím služby u pultu ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.
 • MZK uchovává i československé normy z období první republiky.
 • Archivní fond v papírové podobě obsahuje též neplatné ČSN, oborové normy ON a podnikové normy PN. Normy zrušené před r. 1998 nejsou v databázi "ČSN online", ale MZK je vlastní v tištěné podobě.
 • Platné české normy ani jejich části nelze dle zákona č. 22/1997 Sb. rozmnožovat.
 • Normy ČSN jsou v plném textu k dispozici v databázi "ČSN online" ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře. Normy si zde můžete pouze studovat, a dělat si z nich poznámky. O přístup do databáze požádejte službu ve studovně. Databáze ČSN online nebude přístupná od 7. 7. 2020 do odvolání (po dobu uzavření studovny v 6. patře z důvodu pokládky nového koberce).
 • V MZK  jsou k dispozici také odvětvové normy TPG (plynárenství) a TNV (vodní hospodářství) v tištěné podobě. Obraťte se prosím na službu ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.
 • K přístupu do databáze "ČSN online" a k tištěným normám je nutné vlastnit platný čtenářský průkaz MZK.

Normy a informace o normách žádejte u služby ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.

Informace o českých technických normách ČSN získáte také v těchto volně přístupných zdrojích:

 


Dotazy, konzultace a rešerše:

PhDr. Martina Machátová

Tel.: 541 646 170

E-mail: Martina.Machatova@mzk.cz

Studovna přírodních a technických věd v 6. patře.

Poslední aktualizace: 02.07.2020, 08:55