České technické normy ČSN

  • ČSN v češtině (dříve i ve slovenštině) doplňovala knihovna včetně změn a oprav v tištěné podobě  od r. 1956 do r. 2011 v úplnosti, od r. 2012 do srpna 2013 pouze výběrově.
  • Normy ČSN nejsou od poloviny r. 2013 doplňovány v papírové formě, tyto normy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě v bázi "ČSN online".
  • Bibliografické informace o normách ČSN najdete v online katalogu knihovny, většina záznamů neobsahuje informace o exemplářích.
  • K normám ČSN se dostanete prostřednictvím služby u pultu ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.
  • MZK uchovává i československé normy z období první republiky.
  • Archivní fond v papírové podobě obsahuje též neplatné ČSN, oborové normy ON a podnikové normy PN. Normy zrušené před r. 1998 nejsou v databázi "ČSN online", ale MZK je vlastní v tištěné podobě.
  • Platné české normy ani jejich části nelze dle zákona č. 22/1997 Sb. rozmnožovat.
  • Normy ČSN jsou v plném textu k dispozici v databázi "ČSN online" ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře. Normy si zde můžete pouze studovat, a dělat si z nich poznámky. O přístup do databáze požádejte službu ve studovně.
  • V MZK  jsou k dispozici také odvětvové normy TPG (plynárenství) a TNV (vodní hospodářství) v tištěné podobě. Obraťte se prosím na službu ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.
  • K přístupu do databáze "ČSN online" a k tištěným normám je nutné vlastnit platný čtenářský průkaz MZK.

Normy a informace o normách žádejte u služby ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.

Informace o českých technických normách ČSN získáte také v těchto volně přístupných zdrojích:

 

Dotazy, konzultace a rešerše:

PhDr. Martina Machátová

Tel.: 541 646 170

E-mail: Martina.Machatova@mzk.cz

Studovna přírodních a technických věd v 6. patře.

Poslední aktualizace: 09.05.2018, 15:52