České technické normy ČSN

 • Volně přístupné ČSN (sponzorovaný přístup k ČSN). Návod. Přístup k některým normám ČSN zdarma po bezplatné registraci a přihlášení.
 • ČSN v češtině (dříve i ve slovenštině) doplňovala knihovna včetně změn a oprav v tištěné podobě  od r. 1956 do r. 2011 v úplnosti, od r. 2012 do srpna 2013 pouze výběrově.
 • Normy ČSN nejsou od poloviny r. 2013 doplňovány v papírové formě, tyto normy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě v databázi "ČSN online".
 • Bibliografické informace o normách ČSN najdete v online katalogu knihovny, většina záznamů neobsahuje informace o exemplářích.
 • K normám ČSN se dostanete prostřednictvím služby u pultu ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.
 • MZK uchovává i československé normy z období první republiky. Jejich vyhledání lze objednat přes digitalizovaný lístkový katalog UK1 (do r. 1950). Elektrotechnické normy ČSN ESČ (Elektrotechnický svaz československý) hledejte pod ,,Norma" (záznam č. 560–613, signatura: 2-0147.114), ostatní starší normy ČSN hledejte pod ,,Normy" (záznam č. 675–784, signatura: 2-0158.006).
 • Archivní fond v papírové podobě obsahuje též neplatné ČSN, oborové normy ON a podnikové normy PN. Normy zrušené před r. 1998 nemusejí být v databázi "ČSN online", ale MZK je vlastní v tištěné podobě.
 • České technické normy a jiné technické dokumenty nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Agentury.“ Zdroj: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Normy ČSN jsou v plném textu k dispozici v databázi "ČSN online" ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře. Normy si zde můžete pouze studovat a dělat si z nich poznámky. Tisk, stahování, focení ani jakékoliv další rozmnožování norem ČSN  O přístup do databáze požádejte službu ve studovně. 
 • V MZK  jsou k dispozici také odvětvové normy TPG (plynárenství) a TNV (vodní hospodářství) v tištěné podobě. Obraťte se prosím na službu ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře. Po dobu dočasného uzavření této studovny (8. 2. – 15. 4. 2024) žádejte tyto normy u služby ve studovně humanitních věd ve 4. patře nebo prostřednictvím e-mailu stm@mzk.cz.
 • K přístupu do databáze "ČSN online" a k tištěným normám je nutné vlastnit platný čtenářský průkaz MZK.

Informace o českých technických normách ČSN získáte také v těchto volně přístupných zdrojích:

Dotazy, konzultace a rešerše:

PhDr. Martina Machátová

Tel.: 541 646 170

E-mail: Martina.Machatova@mzk.cz

PřílohaVelikost
csn_sponzorovane.pdf1.45 MB

Poslední aktualizace: 15.04.2024, 07:29