Dotační titul Obecní knihovny 2022 – jak uspět s žádostí

Konání akce: 
04.02.2022, 09:00 - 11:30

Moravská zemská knihovna v Brně spolu s Metodickým centrem pro výstavbu a rekonstrukci knihoven ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a oddělením rozvoje venkova a zemědělství při Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravily on-line seminář pro zřizovatele knihoven v obcích Jihomoravského kraje do 3 000 obyvatel a další zájemce s cílem podpořit úspěšné žadatele v rámci obnoveného dotačního titulu Obecní knihovny 2022 vyhlášeného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2022.

Seminář se bude konat v pátek 4. února 2022 v 9,00 hodin a bude probíhat na platformě ZOOM. Předpokládaná délka trvání semináře cca 2 hodiny.

Účast na semináři je zdarma.

Odkaz na on-line seminář:

https://youtu.be/F1FfW4QAI48

Program:

RNDr. Iveta Macurová: Podpora modernizace obecních knihoven v roce 2022

Seznámení s potřebnými formalitami a náležitostmi pro úspěšné podání žádosti o podporu v rámci dotačního titulu Obecní knihovny. Informace o termínech, bodovém hodnocení, úspěšných žadatelích v minulých letech. RNDr. Iveta Macurová vede Oddělení rozvoje venkova a zemědělství, které je součástí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Odpovídá za administraci dotačního titulu Obecní knihovny. Je členkou krajské komise Vesnice roku, od roku 2018 také členkou komise soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje vyhlašované MZK v Brně.

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová: Dotační titul Obecní knihovny v letech 2016-2020

Přehled žádostí v letech 2016-2020 s konkrétními příklady včetně fotodokumentace proměn obecních knihoven. V příspěvku důraz na roli knihoven jako vzdělávacích, kulturních a komunitních center s potenciálem ovlivnit kvalitu života v každé obci. Informace o soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022. Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová pracuje jako krajská metodička v Oddělení vzdělávání a krajské metodiky Moravské zemské knihovny v Brně. DT Obecní knihovny monitoruje od prvního ročníku v roce 2016. Jejím profesním zaměřením je statistické výkaznictví, lektorování vzdělávacích kurzů a publikační činnost v odborném tisku.

Mgr. Lenka DostálováCo nabízí Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Představení činnosti Metodického centra včetně webových stránek s příklady a ukázkami rekonstrukcí knihoven. Seznámí s aktivitami centra včetně vydávání newsletteru a podpůrné publikační činnosti. Mgr. Lenka Dostálová vede Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven:, jediné specializované pracoviště v České republice, které vzniklo s podporou Ministerstva kultury ČR s cílem poskytovat odborné poradenství všem zájemcům o rekonstrukci a modernizaci interiérů knihoven.

PhDr. Marie Šedá: Knihovna v životě obce

Prezentace čtyř vydaných standardů pro činnost veřejných knihoven a zaměří se na roli knihoven především v menších obcích i na význam osobnosti knihovníka/knihovnice. PhDr. Marie Šedá pracuje v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR. Jejím profesním zájmem je spolupráce napříč knihovnickou komunitou a se zřizovateli/provozovateli knihoven (Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv). Věnuje se metodické práci, poskytuje poradenství knihovnám. Kromě toho působí i na Slezské univerzitě v Opavě.

Místo konání: videokonference v platformě ZOOM. Všem přihlášeným účastníkům bude den před konáním akce rozeslán odkaz pro přihlášení a další pokyny. 
UPOZORNĚNÍ: Z akce bude pořízen videozáznam umístěný na webu Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.
Organizátor školení: Mgr. Monika Kratochvílová, e-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
Podpora_modernizace_obecnich_knihoven_v_roce_2022_IVETA_MACUROVA.pptx1.42 MB
Dotacni_titul_Obecni_knihovny_v_letech_2016-2020_MONIKA_KRATOCHVILOVA.pptx12.19 MB
Co_nabizi_Metodicke_centrum_pro_vystavbu_a_rekonstrukci_knihoven_LENKA_DOSTALOVA.pptx18.06 MB
Knihovna_v_zivote_obce_MARIE_SEDA.pdf2.3 MB
Standardy_pro_knihovny_MARIE_SEDA.pdf3.84 MB

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 10.02.2022, 17:09