Staré mapy online 2008-2011

Stručné shrnutí

Hlavním cílem projektu Staré mapy online bylo umožnit efektivní zpřístupnění digitalizovaných starých map a dalších grafických dokumentů na Internetu.

Řešení je založeno na technologii pro přesnou georeferenci předloh velkých rozměrů, která může být prováděna registrovanými uživateli online a umožňuje tak jejich aktivní zapojení do spolupráce s paměťovými institucemi. Georeferencované mapy mohou být pomocí nástrojů pro jejich analýzu transformovány do současných kartografických zobrazení a přikládány jako vrstva na online mapové aplikace na webu, včetně 3D prostředí Google Earth.

Vyvinuli jsme aplikaci pro vizuální vyhledávání digitalizovaných map a dalších grafických dokumentů s vazbou k určitému místu s využitím geografických a časových informací, která na základě vymezení území na mapě a s použitím časové osy nabídne seznam dostupných map podle jejich relevance. Nástroj je využíván nejen v českém prostředí - například mapy.mzk.cz/hledat, ale i v zahraničí.

Jednotlivé softwarové nástroje vyvinuté v rámci řešení projektu a použitelné i samostatně byly uvolněny pod open source licencemi.

V rámci projektu byla dále vypracována metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce.

Projekt navázal na výzkumný záměr Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně, který mimo jiné poukázal na slabá místa ve zpřístupňování historických kartografických dokumentů. V rámci projektu Europeana Travel bylo následně digitalizováno velké množství starým map, na kterých byly testovány nástroje vyvinuté v rámci Starých map online. Informace o projektu byly průběžně zveřejňovány na stránce help.oldmapsonline.org, která se stala informační platformou pro navazující projekty u nás i v zahraničí. Moravská zemská knihovna nyní rozvíjí získané poznatky v projektu TEMAP.

Základní dokumenty

Dosažené výsledky

Články v odborném periodiku:

Software:

 • Aplikace MapTiler - multiplatformní software pro online zpřístupnění georeferencovaných map a mapových sérií
 • GeoReferencer.org - software v podobě online služby umožňující georeferencovat online publikované staré mapy - ukázka
 • Transgen
 • OpenTiler

Funkční vzorek:

Poloprovoz:

Certifikovaná metodika:

Ostatní:

Prezentace

 • 6th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Haag, 7.-8.4.2011 - Petr Přidal, prezentace
 • 11. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha, 1.-2.12.2010 - Petr Žabička, Petr Přidal, prezentace
 • Cultural Heritage and the Internet, EuropeanaConnect Cross-Project Networking Workshop, Vídeň 4.-5.11.2010, Petr Přidal, prezentace
 • FOSS4G - The conference for Open Source Geospatial Software, Barcelona, 6.-13.9.2010 - Petr Přidal, komentovaná prezentace
 • FOSS4G - Free and Open Source Software for Geospatial, Sydney, 20.-23.10.2009 - Petr Přidal, komentovaná prezentace, prezentace
 • The British Cartographic Society Map Curators’ Group Workshop 2009, Edinburgh, 9.-11.9.2009 - Petr Přidal, prezentace
 • ELAG 2009 Workshop - New Tools of the Trade, Bratislava, 22.-24.4.2009 - Petr Přidal, Petr Žabička, prezentace
 • ICA 4th International Workshop: Digital Approaches to Cartographic Heritage, Benátky, 6.-7.4.2009 - Petr Přidal, komentovaná prezentace
 • 9. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha, 3.-4.12.2008 - Petr Žabička, prezentace

Důležité odkazy

Poslední aktualizace: 20.02.2013, 11:59