Přednáškový cyklus Odlišné jazyky – společné dějiny

Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti 

Přednášky se konají buď v konferenčním sále v přízemí nebo v malém sále v 6. patře Moravské zemské knihovny, vždy v úterý od 18.00 (kompletní harmonogram v PDF včetně medailonků přednášejících).

Cyklus přednášek Odlišné jazyky - společné dějiny si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století. Pozornost bude věnována nejen meziválečnému Československu, období protektorátu nebo poválečným událostem, ale také vývoji v 2. polovině 20. století a současnému stavu. Některé přednášky se navíc dotknou i literárních a obecně kulturních témat.

Moravská zemská knihovna jako tradiční vzdělávací instituce věří, že znalost minulosti je předpokladem pro kvalitní veřejnou debatu o vztazích mezi tehdejšími českými a německými obyvateli dnešního Česka. V přednáškovém cyklu se proto snaží oba prvky – vzdělávací i diskuzní – propojit. Publikum tvořené nejen studenty a vyučujícími brněnských škol, ale i širokým okruhem našich  čtenářů a čtenářek se zájmem o hlubší poznání, je podle nás tím pravým adresátem.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Termíny, témata, kontakty

Přednášky budou probíhat v úterý od 18.00 od 1. října do poloviny prosince. Místem konání budou přednáškové sály Moravské zemské knihovny. Překlad přednášek zahraničních hostů bude zajištěn.

Cyklus se koná díky laskavé podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu v Praze. Vedle Moravské zemské knihovny jej spolupořádají sdružení Ackermann-Gemeinde, Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání Masarykovy univerzity.

Své případné dotazy adresujte na garanta Německé knihovny Petru Jandourkovou (Petra.Jandourkova@mzk.cz).

PODZIM 2013

1.10.
konf. sál
Jaroslav Šebek: „Víra a národ - konflikt a smíření“. K proměnám pozice katolicismu v česko-německých vztazích ve 20. stoletízáznam v mp3
8. 10.
konf. sál 
Ladislav Josef Beran: Sudetští Němci v národnostní politice ČSR 1918-1938. Politologické zákonitosti dějinného průběhuzáznam v mp3
15. 10.
konf. sál
Kateřina Čapková: Židé nebo Němci? Německy mluvící Židé v Československu po druhé světové válcezáznam v mp3
22. 10.
konf. sál
Jana Nosková: Paralelní společnosti? Česko-německé soužití ve 20.-40. letech 20. století ve vzpomínkách německých obyvatel Brnazáznam v mp3
29. 10.
konf. sál 
Peter Becher: Milenina „Velká iluze“. Přednáška k výstavě „Praha – Prag 1900-1945. Literární město dvou jazyků, mnoha prostředníků“záznam v mp3
5. 11.
konf. sál 
Niklas Perzi: Dva životní světy? Východ a Západ po roce 1945záznam v mp3
12. 11.
konf. sál 
Anna Knechtel: Hranice mezi časem a věčností. Historické hřbitovy jako svědkové dějinzáznam v mp3
19. 11.
konf. sál 
Jiří Malíř: Moravští Němci. Specifika jejich postavení a vývoje v letech 1848-1918záznam v mp3
26. 11.
konf. sál 
Jiří Němec: Hledání příběhu – Česko-německý diskurz o soužití v letech 1918-1938záznam v mp3
3. 12.
konf. sál 
Sandra Kreisslová: Proč mají němečtí prarodiče česká vnoučata? Etnická a jazyková identita českých Němců ve světle mezigeneračního srovnánízáznam v mp3
10. 12.
konf. sál 
Adrian Portmann - von Arburg: Odsun Němců. Nevyhnutelnost dějin nebo osudná chyba?záznam v mp3

JARO 2013

19. 2.Milan Řepa: Vlasti moravských Čechů a Němců – proměny kolektivního vědomí Moravanů v 19. stoletízáznam v mp3 
26. 2.Tobias Weger: Potlačení předchůdci. K moravským a slezským kořenům národního socialismu (1848-1920)záznam v mp3
5. 3.Lukáš Fasora: Měšťanstvo a dělnictvo na Moravě 1870-1914. České a německé cesty konfliktů a spolužitízáznam v mp3
12. 3.Michal Frankl: Zavřená hranice. Československo a židovští uprchlíci po "anšlusu" Rakouskazáznam v mp3
19. 3.Matěj Spurný: Zůstavší Němci v českých zemích v padesátých letech 20. stoletízáznam v mp3
26. 3.Benjamin Frommer: Šestkrát smíšené: Česko-německo-židovské manželství v době nacistické okupacezáznam v mp3
2. 4.David Kovařík: Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948záznam v mp3
9. 4.Mirek Němec: Hanebná řeč? Otázka němčiny v první Československé republicezáznam v mp3 
16. 4.Otfrid Pustejovsky: Němci a Česi v období "druhé třicetileté války" 1914-1945záznam v mp3 
23. 4.Tomáš Dvořák: Dokončení historického díla? Odsun Němců do vnitrozemí v letech 1947-1949záznam v mp3
30. 4.Sarah Scholl-Schneider: Zájezdy do minulosti? Jak stesk po domově sbližuje Němce a Čechyzáznam v mp3
7. 5.Wolfgang Schwarz: Narozeni v Čechách a na Moravě - skutečně (ne)známí? Kořeny a stopy některých známých Němců a Rakušanů v českých zemíchzáznam v mp3
14. 5.Stefan Zwicker: Společný sport Čechů a Němců – soužití, soutěž, střet 

 
  

PřílohaVelikost
Leták cyklu v PDF309.82 KB
Kompletní harmonogram přednášek v PDF214.74 KB

Poslední aktualizace: 12.12.2013, 11:02