ANL – Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících

ANL je soubornou databází výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech (tj. periodicky vycházejících dokumentech) a sbornících. Báze vzniká v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, krajské knihovny, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Národní pedagogická knihovna Komenského, Státní/Národní technická knihovna). Excerpční základna se průběžně mění.

Přehled záznamů zpracovaných v MZK

Moravská zemská knihovna v Brně excerpuje především brněnské a regionální tituly. V současnosti jsou zpracovávány tyto tituly:

Dále MZK zpracovala do baze ANL:

  • Článkovou bibliografii Lidových novin z let 1893-1926 a 1938-1950
  • Výběrovou článkovou bibliografii Výročních zpráv škol – 19. století

Databázi bude v budoucnu postupně nahrazovat a doplňovat:

  • Digitalizace dříve i v současnosti excerpovaných titulů časopisů a sborníků – bude postupně vystaveno na webu MZK v Digitální knihovně Kramerius a propojeno s katalogizačními záznamy v elektronickém katalogu MZK
  • Nakladatelské databáze a databáze Anopress, Newton

Poslední aktualizace: 04.08.2014, 15:03