Cena Premia Bohemica

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Roth (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeier (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011), či v prvních obnovených ročnících Urs Heftrich (2017), Robert B. Pynsent (2018) a Annalisa Cosentino (2019). Posledním laureátem ceny se stal v roce 2020 francouzský bohemista, profesor Xavier Galmiche.

Komise ceny Premia Bohemica

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Ústav české literatury a komparatistiky
Univerzita Karlova

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury
Masarykova univerzita

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
Obec spisovatelů

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.
Katedra bohemistiky
Univerzita Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Ústav bohemistiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Ústav románských studií
Univerzita Karlova

Dr. Christa Rothmeier

István Vörös

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky
Univerzita Karlova

Více informací

Wikipedia

Ústav pro českou literaturu AV ČR

PřílohaVelikost
Annalisa Cosentino519.48 KB
Urs Heftrich475.33 KB
Xavier Galmiche740.81 KB
Xavier Galmiche (FR)440.31 KB

Poslední aktualizace: 15.04.2021, 13:16