Cena Premia Bohemica

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Roth (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeier (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011), či v prvních obnovených ročnících Urs Heftrich (2017), Robert B. Pynsent (2018), Annalisa Cosentino (2019), Xavier Galmiche (2020),  Dorota Dobrew (2021). Posledním laureátem se stal v roce 2022 Alessandro Catalano.

Komise ceny Premia Bohemica

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Ústav české literatury a komparatistiky
Univerzita Karlova

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury
Masarykova univerzita

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
Obec spisovatelů

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.
Katedra bohemistiky
Univerzita Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Ústav bohemistiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Ústav románských studií
Univerzita Karlova

Dr. Christa Rothmeier
Vídeňská univerzita

István Vörös
Katedra estetiky, Katolická
Univerzita Pétera Pázmánye v Piliscsabě

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Více informací

Wikipedia

Ústav pro českou literaturu AV ČR

PřílohaVelikost
Annalisa Cosentino519.48 KB
Urs Heftrich475.33 KB
Xavier Galmiche740.81 KB
Xavier Galmiche (FR)440.31 KB
Dorota Dobrew410.38 KB
Alessandro Catalano748.56 KB

Poslední aktualizace: 20.10.2022, 07:48