Vývoj softwaru

Vyvinuli jsme či se podíleli na následujících projektech:
 • IIPImage - imageserver s podporou pro JPEG2000 a pyramidový TIFF, podporuje širokou škálu protokolů (iip, deepzoom, zoomify). Přínosem MZK byla právě implementace podpory pro JPEG2000 prostřednictvím knihovny Kakadu, implementace podpory protokolů deepzoom a zoomify, vkládání viditelných poloprůhledných vodoznaků do jednotlivých dlaždic a porpora kešovacího systému memcached. IIPImage se stal volitelnou součástí systému Kramerius 4, kde zajišťuje zobrazování obrázků ve formátu jpeg2000. Tento image server se již používá v řadě velkých knihoven, nejnověji je využíván v rámci projektu Europeana Newspapers. MZK poskytuje k imageserveru kompletní instalační balíčky pro Debian Linux a nově i instalátor pro Windows.
 • OpenTiler - aplikace vhodná pro knihovny, které mají zdigitalizovanou jen menší sbírku a nechtějí proto instalovat imageserver. OpenTiler jim dovolí vygenerovat statické dlaždice ve struktuře Zoomify včetně prohlížečky na bázi OpenLayers. Takto publikované mapy je možné georeferencovat aplikací Georeferencer.
 • Georeferencer - volně použitelný online nástroj pro georeferencování digitalizovaných starých map. Systém je optimalizován pro spolupráci s imageserverem IIPImage, ale podporuje i velkou škálu jiných imageserverů. Je koncipován jako prostředí pro online spolupráci ve stylu wiki. Umožňuje uživatelům georeferencovat jakoukoli mapu umístěnou kdekoli na Internetu prostřednictvím webového prohlížeče. Mapu je poté možno zobrazit například v Google Maps, Google Earth apod. Georeferencer je i součástí webu StareMapy.cz, v jehož rámci mohou dobrovolníci georeferencovat digitalizované mapové sbírky našich knihoven. Server Staremapy.cz využívá i další zajímavou aplikaci: nástroj pro deformaci a zobrazení georeferencované mapy ve webovém prohlížeči s využitím WebGL. Tento nástroj do budoucna pravděpodobně v kombinaci s aplikací OpenTiler nahradí  aplikaci MapTiler, která byla vyvinuta s cílem zpřístupnit online georeferencované rastrové obrázky v podobě dlaždic, které stačí nahrát na web.
 • WebGL Earth - trojrozměrný virtuální globus pro vizualizaci map, satelitních snímků a leteckých fotografií na virtuálním terénu. Celý projekt je napsaný v javascriptu a je on-line dostupný spolu s vlastními daty v libovolném prohlížeči na jakékoli platformě, včetně mobilních zařízení. Projekt vznikl a i nadále využívá spolupráce komunity vývojářů.
 • Pro optimální umístění digitalizované georeferencované mapy na podkladovou mapu pomoci afinní transformace byl vyvinut nástroj TransGen.
 • VuFind - knihovní katalog nové generace. Podíleli jsme se na vývoji ovladače pro knihovní systém Aleph a přizpůsobení vufindu našim podmínkám. Na vylepšování tohoto systému stále pracujeme, protože se stal hlavním webovým katalogem knihovny. 
 • Jedním z vylepšení VuFindu, které je ale plně funkční jako na vufindu nezávislá aplikace je tzv. našeptávač, tedy aplikace, která na základě znalosti obsahu prohledávané databáze doporučuje uživatelům možná dokončení vyhledávané fráze. Podobně funguje i nástroj pro strukturované geografické vyhledávání, který pracuje s daty OpenStreetMap.
 • OAI provider - poskytovatel našich dat uložených v knihovním systému a Kramériu aplikacím třetích stran (Europeana, Manuscriptorium). Pracuje s metadaty ve formátech Dublin Core, Marc XML a TEI P5.
 • Metadatový editor pro Kramerius 3 - nástroj pro tvorbu metadat umožňujících zpřístupnění digitalizovaných dokumentů (zejména vázaných knih a periodik) v digitální knihovně Kramerius 3
 • Metadatový editor pro Kramerius 4 - nástroj pro tvorbu metadat umožňujících zpřístupnění digitalizovaných dokumentů (zejména vázaných knih a periodik) v digitální knihovně Kramerius 4. Systém je oproti předchozí verzi zcela přepracovaný, napsaný celý v jazyce java a využívá moderní prvky jako Google Web Toolkit.
 • Kramerius 4 - spolupráce na specifikacich požadavků a testování systému, vývoj konverzního modulu pro formát TEI P5, vylepšení RSS, podpora pro přehrávání zvuku.
 • Obálky knih - server pro zpřístupňování naskenovaných obálek a obsahů knih v katalozích českých knihoven. Server byl vyvinut MZK a nyní jej provozuje Sdružení knihoven ČR. S tímto serverem nově spolupracuje i v MZK vyvinutý skenovací klient, který umožňuje knihovnám snadno se zapojit do distribuovaného procesu skenování obsahů a obálek.
 • Pro usnadnění katalogizace byly vyvinuty nástroje GeoMARC (vkládání geografických souřadnic hranic mapy do polí 034 a 255 bibliografického záznamu) a ShowPE (vygenerování hudebního incipitu na základě obsahu pole 031 bibliografického záznamu).

Poslední aktualizace: 30.07.2013, 12:28