Staré mapy

Problematice starých map se Moravská zemská knihovna systematicky věnuje již několik let. Soustředí se přitom nejen na jejich katalogizaci a digitalizaci, ale vývoji softwarových nástrojů pro jejich zpřístupnění. Jedná se o jednu ze stěžejních oblastí výzkumu a vývoje MZK.

Nezbytným předpokladem byla základní katalogizace Mollovy sbírky, největšího souboru starých map v MZK, ve formátu MARC21, která byla provedena v rámci projektu Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně v letech 2004-2010. Už v průběhu zpracování byl v rámci projektu Staré mapy online zahájen vývoj aplikací umožňujících paměťovým institucím zpřístupňovat na internetu georeferencované mapy. V rámci projektu Europeana Travel se podařilo podstatnou část starých map MZK digitalizovat a nejatraktivnější část – Mollovu sbírku – také zpřístupnit na zvláštním webu mapy.mzk.cz. V současnosti jsou v rámci projektu TEMAP dále rozvíjeny nástoje pro geoferencování i pro vizuální vyhledávání map. Katalogizujeme novější mapy z 19. a 20. století; vzniklé záznamy budou sloužit jako metadata pro plánovanou digitalizaci i jako testovací soubor pro nově vyvíjené aplikace.

Výsledkem našeho úsilí je mimo jiné portál mapy.mzk.cz prezentující digitalizovanou část mapových fondů knihovny. Pro jiné instituce s vlastní mapovou sbírkou může být zajímavá metodika, zaměřená na digitalizaci starých map a jejich zpřístupnění.

Starémapy.cz

O projektu: Na počátku projektu Staré mapy (www.staremapy.cz) spojilo síly devět českých paměťových a vzdělávacích institucí, jejichž sbírky obsahují dochované historické mapy. Cílem projektu, který byl zahájen 21. 3. 2013, je s pomocí georeferencování zvýšit úroveň zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek v ČR. Více informací naleznete zde.

Poslední aktualizace: 19.06.2023, 16:37