Registr digitalizace

Registr digitalizace je společným projektem Národní knihovny ČR a Knihovny Akademie věd, jeho realizaci zajišťuje firma INCAD. Základní myšlenkou projektu bylo shromáždit informace o dokumentech digitalizovaných na našem území na jediné místo, aby se zabránilo zbytečným duplicitám při stále narůstajících objemech digitalizovaných dat. V první řadě je tedy určen pro knihovny (a další instituce), které digitalizují nebo to mají v plánu. Zjistí zde, zda dokument, který se chystají zpracovat, nedigitalizoval již někdo jiný, s vlastníkem dokumentu se můžou domluvit, zda by neposkytl kopii pro zveřejnění ve vlastní digitální knihovně apod. Knihovny, které mají vybudovanou digitalizační linku, mohou využít Registr digitalizace jako evidenci vlastních digitalizačních aktivit a jako nástroj pro řízení workflow. Ten eviduje jednotlivé činnosti od plánování, které dokumenty zdigitalizujeme, přes samotné skenování, metadatový popis, až ke zpřístupnění v digitální knihovně. Registr digitalizace samozřejmě může využívat i široká veřejnost jako místo, kde lze zjistit, zda požadovaný dokument existuje v digitální podobě a jaké jsou podmínky pro jeho získání, pokud je např. ještě chráněn autorským zákonem.

 

Úvodní obrazovka Registru digitalizace

Obr. 1: Úvodní obrazovka Registru digitalizace

Jak funguje?

 

Webové stránky www.registrdigitalizace.cz umožňují především prohledávání zdigitalizovaných dokumentů – buď fulltextově nebo pomocí fazet, kdy si můžeme výsledky vyhledávání omezit na konkrétní instituci, typ dokumentu, jazyk dokumentu, časové období atd. Systém Relief slouží k editaci dat vkládaných jednotlivými institucemi a řízení workflow – data z Reliefu jsou potom vidět na webových stránkách Registru digitalizace. Snahou je, aby většina procesů probíhala automaticky a co možná nejvíce se eliminovaly lidské zásahy, při kterých vzniká nejvíce chyb, ale přece jen je někdy v automaticky importovaných datech potřeba upravit např. překlep v názvu nebo přidat informace, které v původním záznamu chybí.

Prostředí systému Relief

Obr. 2: Prostředí systému Relief

 

Proč se zapojit?

 

Registr digitalizace je projekt na národní úrovni a vzhledem k překryvu části fondů s knihovnami ve střední Evropě se snaží dostat na úroveň evropskou. Obsahuje přehled toho, co digitalizují české knihovny, včetně odkazů do digitálních knihoven a na záznam fyzické předlohy zdigitalizovaného dokumentu v knihovním katalogu dané knihovny. Výhodou pro zapojenou knihovnu je přehledný seznam toho, co má zdigitalizováno z vlastního fondu, přehled všech možných identifikátorů i jedinečné ID pro konkrétní digitalizovaný dokument. Dále je zde možnost porovnání vlastních plánů se všemi dokumenty obsaženými v Registru digitalizace. V agendě pro digitalizační workflow lze zjistit, v jaké fázi digitalizačního procesu se dokument nachází, a ve statistikách, jak je který pracovník výkonný apod.

Ukázka digitalizačního workflow

Obr. 3: Ukázka digitalizačního workflow

 

Jak se zapojit?

 

Pro knihovny, které nedigitalizují pravidelně, je nejlepším řešením jednorázový import dokumentů bez přístupu do editačního prostředí systému Relief. Jednoduše mohou buď zaslat vyplněnou importní tabulku nebo např. záznamy vyexportované z knihovního katalogu ve formátu MARCXML apod. Knihovny, které digitalizují pravidelně nebo to plánují, mohou dostat účet v Reliefu k editaci svých záznamů a sledování digitalizačního workflow a záznamy poskytovat automatizovaně přes protokol OAI-PMH.

Pokud máte o zapojení do Registru digitalizace zájem, vyplňte registrační formulář na stránkách www.registrdigitalizace.cz nebo s jakýmikoli dotazy kontaktujte přímo na email Mgr. Pavlu Švástovou, Pavla.Svastova@mzk.cz

Poslední aktualizace: 05.09.2011, 15:03