ONLINE: Konference Bibliofilie v českých zemích. Kniha jako umělecké dílo

Dne 5. listopadu 2020 pořádá Moravská zemská knihovna v Brně videokonferenci s názvem Bibliofilie v českých zemích. Kniha jako umělecké dílo.

Účastníci budou moci vyslechnout příspěvky přednášejících a zároveň zhlédnout i video z virtuální exkurze do Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny prof. Miloše Stehlíka v Benediktinském opatství Rajhrad (více informací v přiloženém programu).

Konference se koná v rámci projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně a je určena všem odborníkům, kteří se zabývají knižní kulturou od poloviny 19. století do současnosti po obsahové i formální stránce (grafická úprava, materiál, typografie, ilustrace, vazba) – knihovědcům, literárním vědcům, muzeologům, historikům i teoretikům umění a spolupracovníkům z příbuzných oborů, pro které je bibliofilie pramenem výzkumu.

Konferenční poplatek nebude vybírán. Přihlašování na videokonferenci provádějte mailem na bibliofilie@mzk.cz.

Pro více informací vizte přiložené soubory (Infoleták, Call for papers a Program konference).

S případnými dotazy se prosím obracejte na Mgr. Hanu Glombovou nebo Mgr. Ing. Romanu Macháčkovou na email bibliofilie@mzk.cz.

Pokud jste nemohli nebo nestihli sledovat konferenci on-line nebo si chcete zopakovat některý z příspěvků, může je zhlédnout na těchto odkazech:

PřílohaVelikost
Call for papers (.pdf)1.92 MB
Informační leták (.pdf)2.14 MB
Návod k připojení (.pdf)3.26 MB
Program (.pdf)295.8 KB

Poslední aktualizace: 10.11.2020, 15:42