Obálky knih

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje přes 1,4 mil. obálek a 265 tis. obsahů českých a zahraničních publikací. Službu využívá většina knihoven v ČR. Služba je určena pro knihovny a jejich prostřednictvím pro jejich uživatele.

Služba obalkyknih.cz vznikla v roce 2008 díky projektu Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK3. Jejím původním cílem bylo stát se centrálním repozitářem obrázků obálek knih určených pro integraci do katalogů knihoven. V dalších letech projekt prošel intenzivním vývojem, který umožnil rozšíření služeb poskytování nejen obálek knih, ale také dalších prvků (obsahy knih, anotace, ...).

Na technickém řešení implementace obálek knih se v počátcích podílela Vědecká knihovna v Olomouci. V letech 2011 a 2012 byla správcem projektu Městská knihovna v Praze. V roce 2013 Moravská zemská knihovna předala práva k projektu na Sdružení knihoven ČR (SDRUK). SDRUK následně předal oprávnění k provozování projektu a jeho dalšímu vývoji Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

V roce 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně získala za rozvoj projektu ObalkyKnih.cz cenu KNIHOVNA ROKU 2016.

Další české knihovny zůstávají v pozici spolupracující instituce, které dodávají svá data a trpělivě pomáhají odstraňovat případné potíže.

Více informací

Kontakt: info@obalkyknih.cz

Poslední aktualizace: 21.05.2017, 12:01