Konference Slovníky modernistů a paradigmata moderny

ffju    MZK   UK ff

 

Ústav bohemistiky FF JU
Moravská zemská knihovna
a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
zvou na mezinárodní vědeckou konferenci
Slovníky modernistů a paradigmata moderny


Termín konání: 19. – 20. 9. 2018
Místo konání: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno

Modernismus, ať už chápaný v jakékoliv periodizaci (dlouhé či kratší), nepochybně přinesl radikální proměnu obrazu světa, a to ve velmi rozdílných oborech lidské činnosti od výtvarného umění, architektury, přes literaturu, filozofii, lingvistiku až po eschatologické a futuristické vize v myšlenkách politiků a ideologů.
Konference si klade za cíl analyzovat nově vznikající slovníky (ve smyslu Rortyho „souboru výrazů, které používáme, abychom něco vysvětlili“), metafory a rétorické akty, které utvářely různé varianty modernistických vizí a představ. Specifickým problémem jsou pak dramatické střety mezi individuálními intencemi jednotlivců a intencí kolektivní, představovanou skupinami sdílejícími stejnou víru.tejnou víru. Modernismus chápeme v širokém slova smyslu, jak časově, tak teritoriálně, ale předpokládáme, že diskuze se bude zaměřovat zejména k problematice modernismu střední Evropy.
Očekáváme příspěvky, které budou zaměřeny k následujícím tématům:

  • Slovníky a metafory modernity, ustavování paradigmat
  • Řečové akty zakládající skupinové víry (manifesty, ideologie, eschatologie, velké narace)
  • Existence a modernita – střet individuálních intencí s intencemi kolektivními
  • Individuality a jejich pojetí modernity
  • Krize modernity – nedůvěra k příběhům moderny


Jednacími jazyky konference jsou: čeština, slovenština, angličtina a francouzština.
Na základě rozpracovaných konferenčních příspěvků bude vydána recenzovaná kolektivní monografie.

PŘIHLÁŠKY A DEADLINE:
Zájemce o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (v rozsahu 200–300 slov) do 30. dubna 2018 na adresu:
dskalicky@ff.jcu.cz

O přijetí či nepřijetí svých příspěvků budou autoři vyrozuměni nejpozději 15. května 2018.

KONFERENČNÍ POPLATEK:
1.500,-- Kč / 60 eur
V ceně poplatku jsou zahrnuty organizační náklady, pohoštění a náklady na redakční přípravu a vydání kolektivní monografie.

Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (FF JU)
Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (MZK)
Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (FF UK)

PřílohaVelikost
slovniky_modernistu_call_for_pap..pdf328.17 KB
slovniky_modernistu_program.pdf577.68 KB

Poslední aktualizace: 12.09.2018, 10:47