NDK

Statisíce knih a periodik online!

V rámci projektu Národní digitální knihovna spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Integrovaného operačního programu – Šance pro váš rozvoj - pro vás Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně zdigitalizují, dlouhodobě ochrání a zpřístupní významnou část svých fondů.

Projekt Národní digitální knihovna v sobě zahrnuje tři hlavní linie:

1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávajících o Česku. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 mil. stran, tedy přibližně 300 000 svazků.

2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.

3. Zpřístupnění digitálních dokumentů v jednotném, uživatelsky vlídném rozhraní s vysokou mírou možné personalizace. Z jednoho místa budou přístupné digitalizované dokumenty i placené online databáze knihovny. Budete tak mít k dispozici jeden nástroj pro prohlížení rozsáhlých zdrojů poskytovaných vaší knihovnou.

Co budeme přednostně digitalizovat a zpřístupňovat?

• dokumenty 19. a 20. stol., které jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru
• uživatelsky nejzajímavější a nejžádanější publikace od roku 1801 do současnosti
• uživatelsky nejzajímavější historické dokumenty do roku 1801 (včetně překladů plných textů)
• dokumenty volně přístupné široké veřejnosti nebo prostřednictvím českých knihoven
• další typy dokumentů podle kritérií významu, unikátnosti, fyzického stavu apod.

Projekt je financován částkou cca 300 mil. Kč v rámci Výzvy č. 07 Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy", prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy, oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

Nositelem projektu je Národní knihovna ČR, partnerem je Moravská zemská knihovna v Brně.

Více informací na http://www.ndk.cz.

Kontaktní osoba za MZK: Ing. Petr Žabička, e-mail: Petr.Zabicka@mzk.cz

NDK Loga

Poslední aktualizace: 14.07.2015, 13:31