Doplňování a zpracování fondů

Doplňování fondů

Na základě práva povinného výtisku MZK systematicky doplňuje fond bohemikálních dokumentů vydaných v ČR, které trvale uchovává. Výběrově doplňuje další exempláře české produkce a zahraniční dokumenty.

Zpracování fondů

V rámci sdílené katalogizace se MZK spolu s Národní knihovnou České republiky a Vědeckou knihovnou v Olomouci podílí na budování České národní bibliografie on-line zpracováním bibliografických záznamů monografií, seriálů, hudebnin a kartografických dokumentů české produkce do centrální báze NKC 01 v modulu ALEPH Cluster.

MZK se podílí na budování souboru národních autoritzakládáním a supervizí návrhů jmenných, věcných a názvových autorit on line přímo z bibliografického záznamu do báze AUT10 jak v běžné katalogizaci, tak účastí v projektu VISK 9.

Retrospektivní konverze

Retrospektivní konverzí katalogů v návaznosti na projekt VISK 5 přispívá MZK velkými objemy dat do Souborného katalogu ČR.

Skenování obsahů

Skenováním obsahů odborné literatury, populárně naučné literatury a vysokoškolských učebnic (skript) je čtenářům umožněno tematické vyhledávání slov z obsahů.

Poslední aktualizace: 05.09.2011, 11:28